Thời trang 5s

Chemedic
Hotline: 024.85886996      0981.357.386

     Là các xét nghiệm để sàng lọc các bệnh di truyền liên quan đến các bất thường nhiễm sắc thể thường gặp (T21, T18, T13) gây các hội chứng Down, Edwards, Patau hay dị tật ống thần kinh

     95% bất thường NST liên quan đến NST 21, NST 18, NST 13 hoặc NST giới tính

     Các xét nghiệm được tư vấn cho sàng lọc trước sinh là Double Test, Triple Test hoặc sàng lọc không xâm lấn (NIPT).